O společnosti

Firma ISATS – Ing. Prašnička byla založena v roce 1990.

Mezi naše hlavní produkty patří technologické elektroinstalace nn a vn, měření a regulace a řídicí systémy pro vodohospodářství, energetiku a průmysl. Nabízíme ucelené dodávky v rozsahu projekt, výroba rozvaděčů, dodávka, montáž, SW aplikace, revize a servis.

Jsme držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001.

Po změně právní formy jsme od roku 2010 společností s ručením omezeným ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Historie

1990 Zřízení základního pracoviště v Dubičném
1993 Zřízení nového pracoviště v Táboře
1994 Zahájení outsourcingu údržby a provozu elektrických zařízení Teplárny Tábor a.s.
Ukončení rekonstrukce a zprovoznění vlastní MVE ve Stožci
1995 Dokončení rekonstrukce základního pracoviště v Dubičném
2001 Registrace u ČMI pro montáž měřičů tepla a průtoku
2005 Získání certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro systém managementu jakosti
2007 Získání osvědčení systémového integrátora frekvenčních měničů VACON
Zahájení outsourcingu údržby elektrických zařízení, řídicích systémů a přenosu dat vybraných objektů pro VAK JČ, a.s.
2008 Získání osvědčení systémového integrátora řídicího systému DeltaV
Získání certifikátu systémového integrátora vizualizace IGSS
2010 Převedení firmy na společnost s ručením omezeným