Pro naše zákazníky poskytujeme

 • Realizační projekty elektroinstalací, měření a regulace, sběru a zpracování dat a řídicích systémů
 • Vnitřní rozvody vn do 35 kV včetně trafostanic
 • Technologické a stavební elektroinstalace, výrobu rozvaděčů nn
 • Dodávky a montáže instrumentace měření a regulace
 • Dodávky HW a SW aplikací řídicích systémů a vizualizací, výrobu rozvaděčů pro řídicí systémy
 • Aplikace PLC: GE Intelligent Platforms (GE Fanuc), Siemens, Allen Bradley, Direct Logic Koyo, Saia-Burgess, AMiT
 • Aplikace vizualizace: Cimplicity, Control Web, IGSS, Reliance
 • Aplikace HW a SW řídicího systému Delta V
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • Revize elektrických zařízení nn a vn do 35 kV
 • Montáže a údržbu měřičů tepla, vodoměrů na teplou a studenou vodu a měřičů průtoku technických kapalin, par a plynů
 • Outsourcing údržby a provozu elektrických zařízení, řídicích systémů a přenosu dat
 • Smluvní údržbu a servis elektrických zařízení, řídicích systémů a přenosu dat
 • Termovizní kontroly elektrických zařízení a tepelných rozvodů
 • Měření kvality elektrických sítí
 • Měření izolačního stavu strojů a kabelových vedení (do 10 TΩ)