Energetika

 • Elektroinstalace a řídicí systémy pro teplárny, kotelny a výměníkové stanice
 • Tvorba software pro PLC, vizualizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • Dálkové ovládání, centrální dispečink

Refereneční zakázky

Teplárna Tábor, a.s. www.tta.cz

Nová parní plynová kotelna pivovaru Platan v Protivíně [2013]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • PLC Simatic s vizualizací Control Web

Přestavba plynové kotelny a kogenerační jednotka v závodě Škoda Auto Vrchlabí [2013]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém, sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC SAIA s vizualizací Control Web

Centrální dispečink předávacích stanic tepla Teplárny Tábor a.s. [2003 - dosud]

 • Radiový a kabelový přenos dat do centrálního velínu, zpracování dat, dálkové řízení stanic a dálkový odečet měřidel spotřeby tepla
 • 143 stanic
 • PLC GE FANUC s vizualizací CIMPLICITY

Fluidní kotel K7 (80 t/hod) v Teplárně Tábor, a.s. [2006-2009]

 • Měření a regulace, řídicí systém, vizualizace a zpracování dat pro fluidní kotel, kondenzační turbinu, generátor a vyvedení výkonu
 • PLC GE FANUC s vizualizací CIMPLICITY

Špičková výtopna TTÁ2 [2002]

 • Instalace řídicího systému GE – FANUC a vizualizace CIMPLICITY
 • Instalace systému BOsB
 • Radiový přenos dat do centrálního velínu Teplárny, pro úpravnu vody a 3 parní kotle (2x 10 t/hod. a 1x 16 t/hod.)

Výrobní blok  K5 – 9 MW TTÁ1 [2001]

 • Postupná modernizace a rekonstrukce provozní elektroinstalace a řídicího systému GE FANUC a vizualizace CIMPLICITY