Vodárenství

úpravny vody      vodojemy      čistírny odpadních vod      čerpací stanice

 • Elektroinstalace a řídicí systémy pro investice a rekonstrukce vodárenských subjektů
 • Instalace zálohových zdrojů
 • Úpravy a rekonstrukce trafostanic a rozvoden do 35 kV
 • Tvorba software pro PLC, vizualizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • Vzdálená správa, centrální dispečink
 • Zabezpečovací a kamerové systémy

Referenční zakázky

Úpravna vody Plav [2006 - dosud]

 • Provozní elektroinstalace, řídicí systém, automatizace pro rekonstrukci sytičů včetně sběru a přenosu dat
 • Výměna transformátorů 22/6 kV, 4 MVA
 • Vyvedení výkonu dieselagregátů 1,6 + 0,7 MVA
 • Přenos dat pro kalové hospodářství
 • Přenos dat pro vápenné hospodářství
 • Modernizace řídicího systému Delta V
 • Rekonstrukce elektroinstalace a řídicího systému dávkování CO2
 • Řídicí systém, automatizace, sběr a přenos dat pro rozvodnu NN čerpací stanice
 • ASŘTP pro doplnění technologie
 • Investor: Jihočeský vodárenský svaz

ČOV Hostomice – Radouš [2015]

 • Řídicí systém automatické kalové koncovky – kalolisu
 • PLC AMiT

ČOV Solenice [2015]

 • Řídicí systém automatické kalové koncovky – kalolisu
 • PLC AMiT

ČOV Nejdek [2015]

 • Řídicí systém automatické kalové koncovky – lisu a zahušťovače
 • PLC AMiT

ČOV Dasný [2015]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO
 • Investor: obec Dasný

ČOV Benešov nad Černou [2014]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO
 • Investor: obec Benešov nad Černou

Vizualizace a řízení vodárenské a stokové sítě Vodárenské společnosti Táborsko (VST) [2014]

 • Komplexní detailní monitoring soustavy cca 60 vzdálených technologických objektů
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO, M4016, H1 s vizualizací Reliance

ČOV Loučovice [2012]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO s vizualizací IGSS
 • Investor: Město Loučovice

ČOV Stráž nad Nežárkou [2012]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO
 • Investor: obec Stráž nad Nežárkou

Kanalizační čerpací stanice Bechyně – Zářečí [2012]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • Investor: město Bechyně

ČOV Zvánovice [2011]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO
 • Investor: obec Zvánovice

ČOV Brodek u Konice [2011]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO
 • Investor: obec Brodek u Konice

ČOV Třeboň [2011]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO s vizualizací IGSS
 • Investor: Město Třeboň
 • Subdodávka pro SWIETELSKY Stavební s.r.o.

ČOV Kardašova Řečice [2009]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat

Úpravna vody Žirovnice [2015]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO s vizualizací Control Web
 • Subdodávka pro VHZ-DIS, spol. s.r.o.

Úpravna vody Nišovice [2015]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace, řídicí systém
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO s vizualizací Control Web
 • Subdodávka pro Metrostav a.s.

Úpravna vody Borovany [2011]

 • Provozní elektroinstalace, řídicí systém, automatizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC PRODUCTIVITY 3000 s vizualizací IGSS
 • Investor: Město Borovany
 • Subdodávka pro VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Úpravna vody Horažďovice – ostrov [2011]

 • Provozní elektroinstalace, měření a regulace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • Investor: Město Horažďovice
 • Subdodávka pro ENVI-PUR s.r.o.

Úpravna vody Dobřany [2010]

 • Provozní elektroinstalace, řídicí systém, automatizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC KOYO
 • Investor: Město Dobřany
 • Subdodávka pro AQUA STYL s.r.o.

VDJ Včelná [2010]

 • Provozní elektroinstalace, řídicí systém, automatizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • Investor: Jihočeský vodárenský svaz

Úpravna vody Dolní Bukovsko [2006-2015]

 • Rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV, rekonstrukce rozvodny nn
 • Instalace dieselagregátu 250 kVA pro úpravnu
 • Instalace dieselagregátu 200 kVA pro vrty v Horusické linii
 • Kamerový systém
 • Investor: Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Úpravna vody Landštejn [2006]

 • Provozní elektroinstalace, řídicí systém, automatizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC ALLEN – BRADLEY
 • Investor: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

Úpravna vody Tábor [2005]

 • Řídicí systém, automatizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC ALLEN – BRADLEY
 • Investor: Jihočeský vodárenský svaz

Úpravna vody Prachatice [2005]

 • Provozní elektroinstalace, řídicí systém, automatizace
 • Sběr, zpracování a přenos dat
 • PLC ALLEN – BRADLEY s vizualizací CONTROL WEB
 • Investor: Jihočeský vodárenský svaz